Voorwaarden

De informatie op deze website is primair gericht op aanstaande ouders woonachtig in gemeente Ridderkerk en omstreken. Namen van personen en instellingen en hun telefoonnummers zijn alleen geldend voor de aanstaande ouders voornoemd. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen werkzaam in verloskundigenpraktijk Nieuw Leven niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van deze website. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar en deze informatie kan niet in ieder geval toegepast worden. In ogenschouw dient genomen te worden dat elke zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent. Raadpleeg bij twijfel ALTIJD uw verloskundige.

De website van verloskundigenpraktijk Nieuw Leven wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De verloskundigen streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie op de website. Desondanks kunnen wij niet voor 100% garanderen dat de inhoud volledig en juist is.

Verloskundigenpraktijk Nieuw Leven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Tevens is verloskundigenpraktijk Nieuw Leven niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website.

Verloskundigenpraktijk Nieuw Leven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website.

Mocht u nog op- en/of aanmerkingen hebben over deze website dan horen wij dat graag.

KNOV Keurmerk

Beroepsvereniging Verloskundigen

KNOV

Beroepsvereniging Verloskundigen

Vrouw Centraal

Samenwerkingsverband Verloskundigenpraktijken

GOED

Locatie van de praktijk Nieuw Leven