Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van zorg die wij als verloskundigen leveren en investeren veel tijd om de kwaliteit van onze zorgverlening te waarborgen. Wij bieden verloskundige zorg die aan alle landelijke/regionale kwaliteitsnormen en richtlijnen voldoet. Wij zijn ervaren professionals die de kennis en vaardigheden met na- en bijscholing actueel houden. Daarnaast reflecteren wij op onze handelen door regelmatig methodisch intercollegiaal overleg te houden.

 

Om onze kwaliteit te toetsen, zijn wij aangesloten bij onze beroepsgroep de KNOV, staan wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV en de BEN en het BIG-register. Daarnaast leveren wij een actieve bijdrage aan de Verloskundig Samenwerkingsverband Rotterdam-Zuid.

 

KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), is onze beroepsorganisatie.Deze organisatie beheert en ziet toe op de ontwikkeling en bijscholing van de praktijk, door middel van het invoeren van een Kwaliteitsregister voor verloskundigen.

 

KNOV Kwaliteitsregister

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen. Hiermee laten wij zien dat wij ons als verloskundigen actief blijven ontwikkelen en ons kennisniveau en onze vaardigheden actueel houden.
Om in het kwaliteitsregister te staan moeten wij voldoen aan de volgende criteria:

 

 • Geregistreerd staan in het BIG-register
 • Gemiddeld 10 uur per week praktiseren als verloskundige
 • Werken volgens de voorgeschreven normen van onze beroepsgroep
 • Deelname aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
 • Actief deelnemen aan overige deskundigheidsbevordering (gemiddeld 40 uur per jaar)

 

BIG register

Wij staan geregistreerd in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Door deze inschrijving zijn wij bevoegd om ons beroep uit te oefenen en onze beroepstitel te voeren.

 

 • S.A. Borman, BIG-nummer 49039592903
 • M.A. Louter, BIG-nummer 19047122203
 • M. Vink, BIG-nummer 59920067703
 • J. Bellaart, BIG-nummer 39923556503

 

VSV Rotterdam-Zuid

Wij zijn actief in het regionaal VSV Rotterdam-Zuid. Dit is een samenwerking in de geboortezorg tussen gynaecologen, ziekenhuizen (Maasstad en Ikazia), verloskundigenpraktijken en kraamzorg uit omgeving Rotterdam Zuid. Het VSV heeft als doel gezamelijk de kwaliteit van zorg te verhogen en goed in te spelen op de regionale en landelijk ontwikkelingen. Door deze actieve samenwerking hebben wij binnen het VSV samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in regionale richtlijnen en protocollen, welke terug te vinden zijn op de website. Naast de samenwerkingsafspraken die er zijn gemaakt, worden wij als praktijk door het VSV ook getoetst op de uitkomsten van onze zorgverlening.  

Onze Verloskundigen

 • Sandra BormanSandra Borman
 • Machelien LouterMachelien Louter
 • Marcella VinkMarcella Vink
 • Jeany BellaartJeany Bellaart