Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de door ons geleverde zorg of dat je een klacht hebt. Wij vinden het belangrijk dat je dit bespreekbaar maakt; hiervoor geldt de volgende klachtenprocedure.

 

1. Bespreek je klacht met ons

Wij vinden het belangrijk dat je met een goed gevoel terugkijkt op je zwangerschap en bevalling. Daarom doen wij ons best om je zo goed mogelijk te begeleiden. Het kan voorkomen dat je ergens ontevreden over bent, je niet gehoord voelt of behoefte hebt aan meer of specifieker controles. Wij vinden het belangrijk dat je je klacht of ontevredenheid met ons bespreekt. Zo kunnen wij samen met jou bekijken hoe wij onze zorg kunnen aanpassen. We maken hiervoor graag een aparte afspraak met jou, bij jou thuis of bij ons op de praktijk. Deze afspraak is met de verloskundige waar jij je fijn bij voelt.

 

2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Wanneer we er samen niet uitkomen,kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig en vertrouwelijk. Met een klachtenfunctionaris kun je je klacht bespreken. Hij/zij adviseert wat je hier mee kunt doen en kan je helpen om de klacht mondeling of schriftelijk bij ons in te dienen. Ook kan hij/zij je helpen zoeken naar een oplossing.
Je kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via www.klachtverloskunde.nl Wij proberen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen.

 

3. Geschillencommissie

Als wij er na bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomen, kun je je klacht voorleggen aan de geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is en doet hierover een bindende uitspraak.

Via de volgende website kun je hierover meer informatie vinden www.geschilleninstantieverloskunde.nl.

Onze Verloskundigen

  • Sandra BormanSandra Borman
  • Machelien LouterMachelien Louter
  • Marcella VinkMarcella Vink
  • Jeany BellaartJeany Bellaart